www.testkurtyn.pl

www.testkurtyn.pl

03.10.2019

W związku licznymi pytaniami uruchomiliśmy dedykowaną stronę  mającą na  celu przybliżyć  tematykę  obowiązkowych testów okresowych elektroczułego wyposażenia ochronnego (kurtyny, skanery)

Zaprszamy na www.testkurtyn.pl