Bezpieczeństwo Maszyn Ocena Ryzyka

Bezpieczeństwo Maszyn

Bezpieczeństwo Maszyn Ocena Ryzyka

Ocena Ryzyka

Bezpieczeńtwo Maszyn - Ocena ryzyka

 

Ocena ryzyka - kiedy należy ją przeprowadzić?
Ocena ryzyka - w jaki sposób jej dokonujemy? 
Co dalej po ocenie ryzyka?

W ramach szacowania ryzyka oceniamy działania systemu pneumatycznego, hydraulicznego oraz programów sterowników każdej maszyny. W ten sposób ustalamy zakres potencjalnego ryzyka w obszarach jej oddziaływania i sugerujemy Ci wdrożenie określonych zmian lub korekt w konfiguracji parku maszynowego.

Zalecenia dostosowawcze mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa w zakładzie pracy, zarówno osobom obsługującym, jak i wszystkim pracownikom, którzy działają w zasięgu maszyny.

Kiedy należy przeprowadzić ocenę ryzyka?

Ocenę ryzyka powinieneś przeprowadzić za każdym razem, kiedy w firmie pojawia się nowa maszyna lub zmienia się układ już istniejącej instalacji. Przede wszystkim dotyczy to następujących sytuacji:

  • przestawienia maszyny lub stworzenia na niej nowego miejsca pracy,
  • wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych (np. mocniejsze siłowniki, dodatkowe elementy ruchome),
  • zmiany wymagań technicznych na mocy przepisów prawa,
  • połączenia kilku maszyn w jeden układ (np. pakowarki i etykieciarki).

W jaki sposób dokonujemy oceny ryzyka? 

W ramach działań ustalamy zarówno wszystkie sytuacje niebezpieczne, jak też definiujemy rozmiar i zakres potencjalnej szkody. Ocena ryzyka dokonywana jest, aby ustalić prawdopodobieństwo wystąpienia szkody o określonym natężeniu.

Istnieje wiele sposobów szacowania, najczęściej przez nas stosowana jest metoda RISC SCORE. Wykorzystuje się w niej trzy parametry mierzenia ryzyka: skutki/straty, ekspozycja i prawdopodobieństwo. Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru.

Ocena ryzyka została przeprowadzona, ale co dalej?

Nigdy nie zostawimy Cię z samymi wynikami audytu. W raporcie wskazujemy wszystkie niezgodności maszyny z wymaganiami minimalnymi lub zasadniczymi.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każda maszyna może pracować jedynie w określonych warunkach i przez określony czas. Dlatego zwrócimy również Twoją uwagę na ograniczenia dotyczące użytkowania urządzenia, przestrzeni, w której operuje, i jej cykl życia.

Pamiętaj, że w pracy przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo! Zadbaj o nie i zleć ocenę ryzyka maszyn.

Pomocne linki:

Ocena ryzka

Bezpieczeństwo maszyn